Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2014

messedupmind
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
     
— Przemysław Skokowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianattaly nattaly
messedupmind
2305 636d 390
Reposted fromwisniakowska wisniakowska viarevalie revalie
messedupmind
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg vianattaly nattaly
messedupmind
Wracam do domu z uczuciem tęsknoty. Takiej dziwnej tęsknoty, nie wiadomo ani za czym, ani za kim. Takiej tęsknoty chyba metafizycznej, na którą pomagają tylko ciepłe dłonie. Nie chcę sam spędzić reszty tego wieczoru.
— P.Adamczyk
Reposted fromswojszlak swojszlak viaarrependimento arrependimento
messedupmind
9623 6482 390
Reposted fromunterland unterland vianattaly nattaly
messedupmind
1373 2ba7 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianattaly nattaly
messedupmind
gardem s/s 2014
messedupmind
2534 af03 390
Reposted frommaalibu maalibu vianattaly nattaly
messedupmind
messedupmind
ja to do Ciebie mówię 'Kocham Cię ' a w głowie myśle 'ja pierdole, czy ta piękna dziewczyna jest moja czy mi się tylko wydaje? może pomyliła mnie z kimś? ja pierdziele, przeciez ona jest najcudnowniejsza na swiecie, o a teraz sie usmiecha ... i znowu, hahah, o kurde, a przeciez nic nie mowie tylko patrze. o i teraz patrzy na mnie, nawet buziaka nie chce dać, ale wredna. spoko, to ja ją pocałuje, może w szyję? w usta? w nos? w czółko? spoko, wszedzie, bo zasługuje kurde, jeszcze troche pomilczmy, albo nie ... albo dobra, albo nie... no dobra to milczymy... o znowu patrzy tymi pieknymi oczami... nawet się przytula.. masakra... ale ją kocham.'
— nigdy nie byłam szczęśliwsza.
messedupmind
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwetryagain wetryagain viarisky risky
messedupmind
If they miss you, they’ll call. If they want you, they’ll say it. If they care, they’ll show it. And if not, they aren’t worth your time.
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianattaly nattaly
messedupmind
8601 430d 390
Reposted frombebrave bebrave via971230 971230
messedupmind
messedupmind
2981 8a37 390
Reposted fromWredotka Wredotka viapragnienia pragnienia
messedupmind
0807 3175 390
Reposted fromJessicaa Jessicaa vianataliana nataliana
6536 d968 390
messedupmind
9652 48f4 390
messedupmind
messedupmind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl