Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2014

messedupmind
7520 fd5e 390
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaredshadow redshadow

August 15 2014

messedupmind
Moim marzeniem jest; czuć na myśl o kimś motyle w brzuchu, tęsknić i wierzyć w utęsknienie, skakać z radości, tańczyć gdy nikogo nie ma w domu, ufać i być wartym zaufania, uśmiechać się większą część dnia, realizować dawne plany, realizować się w pracy, miłości i łóżku, czuć się szczęśliwym, być kochanym z wzajemnością. To wszystko, raptem kilka linijek, przecież to nie może być aż tak trudne. Wystarczy osoba, która pokaże mi jak..
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viakotfica kotfica
messedupmind
3275 ffe3
Never!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vianables nables
Reposted fromcaataleya caataleya viaMagnolia11 Magnolia11
messedupmind

Jest ci źle? Nie po­wiem ci: hej, uśmie­chnij się, daj spokój, nie war­to płakać. Płacz ile chcesz, po­myśl tyl­ko, czy warto.

— Malwina Kowszewicz
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaczoo czoo
messedupmind
Człowiek z wiekiem coraz bardziej dowiaduje się o nieprzewidywalności życia i o tym, że – jak mawia mój tata – jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana. 
— Jakub Żulczyk
messedupmind
Połowa naszych pomyłek polega na tym, że kierujemy się uczuciem, gdy powinniśmy myśleć. Druga połowa, że rozumujemy, kiedy winniśmy zawierzyć uczuciu.
— John Churton Collins
Reposted fromKaera Kaera viacoconutmousse coconutmousse
messedupmind
Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje  bzdury na skalę masową.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viakotfica kotfica
messedupmind
6563 4e82 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolls503 olls503
messedupmind

July 11 2014

messedupmind
0521 71e6 390
messedupmind
Będziesz mi przez całe życie patrzeć w oczy tak, jak nikomu innemu? 
— My love.
messedupmind
"I tak wiem, że mnie kochasz
tym pachnie Twoja skóra
— Pezet
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoutline outline
messedupmind
1684 3077 390
Reposted fromwildeyed wildeyed viaarrependimento arrependimento
messedupmind
1957 2ade 390
 "No help for that"
~Charles Bukowski
Reposted fromliterature literature viapampam pampam
messedupmind
8545 bc84 390
Pamiętaj o tym następnym razem
Reposted frommamwyjebane mamwyjebane vianattaly nattaly
messedupmind
7952 0c96 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaarrependimento arrependimento
messedupmind
Rozumiesz, jak on pachniał? Tak, jak powinna pachnieć miłość.
messedupmind
5417 ae1f 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour vianattaly nattaly
messedupmind
6399 b0e9 390
Reposted fromopenheart openheart viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl